Sídlo spoločnosti:
Shin Heung Precision Slovakia s.r.o.
smer Šaľa-Duslo 7236
927 05 Šaľa / Veča

IČO: 35 889 519
IČ DPH: SK2021844814

Tel.: +421 31 77 22 071
Fax: +421 31 77 22 070

Kontakty na náš tímwww.shps.sk

copyright © Shin Heung Precison Slovakia s.r.o. 2012