PRESS / LISOVŇA:
Shin Heun Press technológie vyššia ako úroveň potrieb zákazníka pripraviť viesť 21. Centurys budúce priemysel
Technológie Shin Heung sú vyššie ako potreby zákazníkov čo nás
927 05 Šaľa / Veča

ASSEMBLY / MONTÁŽ:
Shin Heung Precision Slovakia s.r.o.
smer Šaľa-Duslo 7236
927 05 Šaľa / Veča


copyright © Shin Heung Precison Slovakia s.r.o. 2012